Geacht besturen en leden van de DONGENSE BILJART BOND

Naar aanleiding van de laatstgehouden algemene ledenvergadering waar er nogal aanmerkingen waren over de opzet van de LIBRE en BEKER competitie, zijn er enkele voorstellen ingediend. Het bestuur heeft besloten om de opzet van deze competities aan te passen, als volgt:

1. Moyenneberekening voor alle klassen: 30 x moyenne
2. Behouden huidige ondergrens aantal caramboles per klasse
3. In het competitieboek zal zowel bij de team-pagina als bij de competitiepagina’s duidelijk die ondergrens aangegeven worden.
4. Op de team pagina zullen ALLE caramboles 30 x moyenne worden aangegeven.
5. Alleen bij die spelers die onder het minimum aantal caramboles zitten zullen ook nog het minimum vetgedrukt worden aangegeven.

Voorbeeld:

Teams Eerste Klasse
Minimum aantal caramboles: 35

De BusGert-Jan vd Horst 2,127 64
Toon vd Horst 1,775 53
Henk Faro 1,579 47
Rocus vd Mast 1,271 38
Henri Faro 1,221 37
Ben Tritten 0,984 30 35

In de bekercompetitie speelt iedereen zijn eigen gemiddelde van 30 x moyenne = aantal te behalen caramboles, het dungedrukte aantal caramboles. Voor alle spelers een minimum te behalen caramboles van 15.

Met vriendelijke sportgroeten,

Bestuur Dongense Biljart Bond