jubilarissen 2014

Dongense Biljart Bond
Huldigde

Bij aanvang van de jaarvergadering worden
traditie getrouw de jubilarissen gehuldigd.
Dit jaar waren er dertien jubilarissen, elf waren
er 25 jaar lid: De opkomst van de jubilarissen was
zeer teleurstellend, van de 25 jarige jubilarissen waren
alleen Ger Kerst van De Bobo’s, Richard de Hoogh van
De Herberg, Hans Verbunt van De Keu en Bert Kimenai
van ’t Vaartje aanwezig. Deze jubilarissen ontvingen uit handen van waarnemend
voorzitter Ad van Dongen een mooi
boeket en een gegraveerde balpen. De afwezigen jubilarissen
waren Peter Gulickx van Aurora,Clasien van Dongen
De Gouden Leeuw,Ans Dekkers De Herberg, Bart Hultermans
en Toon van Kuyk van ’t Vaartje, Corinne van Os VOO en
John Schellekens van D’0uwe Sok. De afgevaardigden van
de verenigingen ontvingen het aandenken en
bloemen na afloop van de vergadering om deze alsnog
aan de jubilarissen te overhandigen.
40 jaar lid was Willem van Strien van ONA, ook
hij werd op passende wijze gehuldigd.
Antoon van Spaandonk van De Bobo’s was ook
40 jaar lid, maar was niet aanwezig.
Daarna kon de jaarvergadering beginnen.

jubilarissen 2014