huldiging jubilarissen 2013

Dongense Biljart Bond

Huldigde jubilarissen

 

Bij aanvang van de jaarvergadering worden

traditie getrouw de jubilarissen gehuldigd.

Dit jaar waren er tien jubilarissen, zeven waren

er 25 jaar lid: Cees Sprangers Aurora, Tonny Kokx

BCEnnog5, Hans Jansen Euphonia, Hans de Smit ONA,

Jan Loonen ’t Vaartje, Wil van Gils Nooit Volleerd.

John Raaijmakers van VOO was niet aanwezig wegens

verblijf in het buitenland.

Deze jubilarissen ontvingen uit handen van waarnemend

voorzitter Ad van Dongen een mooi

boeket en een gegraveerde balpen.

40 jaar lid was Albert Emmen van Excelsior, ook

hij werd op passende wijze gehuldigd.

Henk Emmen van Excelsior was 50 jaar lid,

wegens gezondheid problemen was Henk door

een afgevaardigde van het bestuur in het

bijzijn van familie en het bestuur van Excelsior

enkele weken geleden gehuldigd, wat de familie

zeer op prijs stelde.

De Gouden jubilaris Henk Emmen ontving daarbij

voor zijn vijftig jarig lidmaatschap een prachtig horloge en

de bijbehorende bloemen.

Piet van Dongen van B.V. De Kras was ook 50 jaar lid,

Piet was door nalatigheid van de secretaris van De Kras

niet op de hoogte gebracht en was niet aanwezig. Piet

had een grote staat van dienst binnen de Dongense

Biljart Bond, hij is 14 jaar lang wedstrijdleider geweest.

Piet zal op een later tijdstip gehuldigd worden door

een afvaardiging van B.V. De Kras.

Daarna kon de jaarvergadering  beginnen.

Henk Emmen 50 jaar lid

jubilarissen